شوینده سبد پلاستیکیWSHL4

شوینده سبد پلاستیکی

مدل: WSHL4
کاتالوگ ها:
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

دستگاه شوینده سبد داراى مخزن زیرین باظرفیت 1000لیتر میباشد

داراى فیلترهاى چندمرحله اى

مصرف بسیارکم آب

در این دستگاه گذاشتن سبد هم با دست و هم از طریق اتصال نوار صورت میگیرد

تنظیم سرعت سبدها جهت شستشوى بهترازطریق اینورترمىباشد.

براى شستن انواع سبد نیازى به تعویض هیچ یک ازقطعات نیست

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش