دستگاه های ترکیبی کانتورگراف و زبری سنجMarSurf UD 120 / LD 120

دستگاه های ترکیبی کانتورگراف و زبری سنج

مدل: MarSurf UD 120 / LD 120
برند: ماهر
کاتالوگ ها:
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

دستگاه MarSurf UD 120 / LD 120مدلي بالاتر با دقت بيشتر از سيستم هاي ترکيبي زبري سنج و کانتورگراف است .امکان اندازه گيري هم زمان پارامتر هاي زبري و کانتورگرافي

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش