دستگاه های ترکیبی کانتورگراف و زبری سنجMarSurf XCR 20

دستگاه های ترکیبی کانتورگراف و زبری سنج

مدل: MarSurf XCR 20
برند: ماهر
کاتالوگ ها:
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

دستگاه ترکيبيXCR 20 امکان اندازه گيري زبري و کانتورگرافي را در يک سيستم ايستگاهي فراهم آورده است.

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش