بویلر آبگرم کوره برگشتی500000

بویلر آبگرم کوره برگشتی

مدل: 500000
برند: پاکمن
کاتالوگ ها:
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

بویلر ها صرفا از ورق 17Mn4 و لوله ST 35.8 اروپای غربی استفاده می نماید (قیمت لوله اروپایی غربی حدوداٌ دو برابر قیمت لوله ساخت خاور دور می باشد). لازم به ذكر است كه ساخت دستگاه ها مطابق با استاندارد BS/2790-1992 وDIN آلمان مي باشد. درضمن بویلر ها تحت نظارت عملي شركت بازرسی كيفيت و استاندارد ايران (نماینده استاندارد مقیم) طی سه مرحله بازبيني و آزمايش و كنترل كيفيت مي گردند.

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش