ورودی سنج با صفحه نمایش دیجیتالda9602r

ورودی سنج با صفحه نمایش دیجیتال

مدل: da9602r
برند: کپتور
کاتالوگ ها:
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

ورودی سنج با صفحه نمایش دیجیتال  da9602r
طراحی ساده با تنها توابع اساسی که سیگنال خروجی آنالوگ را تبدیل می کند
واحد های جريان و خروج آب به مقدار ديجيتال.
 

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش