غلتک کاری نورد ورق چهار طبقهIndefinite Chill Cast Iron

غلتک کاری نورد ورق چهار طبقه

مدل: Indefinite Chill Cast Iron
کاتالوگ ها:
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

روش تولید: ریختگری گریز از مرکز

حداکثر وزن: 70 تن

حداکثر قطر: 1400 میلی متر

حداکثر طول بشکه: 6000 میلی متر

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش