غلتک کاری نورد ورق دو/سه طبقهNodular Pearlitic Molybdenium Cast Iron

غلتک کاری نورد ورق دو/سه طبقه

مدل: Nodular Pearlitic Molybdenium Cast Iron
کاتالوگ ها:
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

روش تولید: ریختگری استاتیک و گریز از مرکز

حداکثر وزن: 60 تن

حداکثر قطر: بدون محدودیت

حداکثر طول بشکه: بدون محدودیت

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش