غلتک های قفسه نهائی/فینیشینگIndefinite Chill Cast Iron

غلتک های قفسه نهائی/فینیشینگ

مدل: Indefinite Chill Cast Iron
کاتالوگ ها:
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

روش تولید: ریختگری گریز از مرکز

حداکثر وزن: 30 تن

حداکثر قطر: 1000 میلی متر

حداکثر طول بشکه: 3000 میلی متر

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش