دمپرهای ضد انفجار Blast Damper

دمپرهای ضد انفجار Blast Damper

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

پره ها و یاتاقانهای به کار رفته در تجهیز از جنس ضد خوردگی و مناسب برای محیطهای صنعتی و Offshore میباشد.

رای دهیدعالیخوبمتوسطنه خیلی بدخیلی بد 

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش