مرکز ماشینکاریBREMA EKO 2.1

مرکز ماشینکاری

مدل: BREMA EKO 2.1
برند: بیسه
کاتالوگ ها:
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

این ماشین  ایده آل برای تولید "فقط در زمان" برای صنعتگران، شرکت های کوچک و اجزای ویژه در شرکت های بزرگ است.

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش