ماشین درجINSIDER DOOR

ماشین درج

مدل: INSIDER DOOR
برند: بیسه
کاتالوگ ها:
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

 یک خانواده از ماشین های طراحی شده برای انجام حفاری عملیات در انعطاف پذیری در درب، جلو و فریم است به منظور تضمین حداکثر انعطاف پذیری طراحی شده است تا بهترین شرایط را برای تولید شرایط قرارداد ارائه دهد.

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش