توپی ترمیم بلند

توپی ترمیم بلند

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

جهت ترمیم شبکه­ های فرسوده، توپی ترمیم بلند نیز قابل استفاده است. با این تفاوت که به جای چرخ­ های نصب شده زیر تپی از قلاب­ های عادی جهت مهار استفاده شده است.

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش