کوره ذوب القاییCompact-Melt

کوره ذوب القایی

مدل: Compact-Melt
برند: تپکا
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

برای شروع تولید بسیاری از محصولات فلزی، فرآیند تولید از ذوب فلزات آغاز می‌شود. در این حالت لازم است دمای فلز تا نقطه ذوب بالا رود و برای عملیات متالورژیک، اغلب لازم است در دمای مورد نظر نگهداری شود. استفاده از کوره القائی، یکی از بهترین روش‌ها برای انجام این پردازش است.

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش