نورسنج تابشی

نورسنج تابشی

کاتالوگ ها:
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

از جمله کاربردهای دستگاه:

اندازه گیری رنگ شکر کریستال مایع

تعیین رنگ عصاره ها (قهوه)

تعیین فهرست رنگ از طریق شماره Alfa

اندازه گیری های Bicromate

روشهای چند استانداردی

نظارت بر تغییرات رنگی به عنوان یک کارکرد زمانی

 از جمله ویژگی های دستگاه:

اندازه گیری های هدفمند و قابل تکرار

سر طول موج ثابت 340، 420 ،720 نانومتر

طول مورج انتخابی دیگر (در محدوده 340 تا 900 نانومتر)

تنظیمات اتوماتیک طول موج

واحد و یا جریان از طریق اندازه گیری

کنترل از راه دور و از طریق کامپیوتر

خروجی اطلاعات به کامپیوتر یا اتصال مستقیم به پرینتر

تا 250 روش قابل برنامه ریزی

سند سازی تطبیق GLP/GMP

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش