دستگاه ذوب چرخشی

دستگاه ذوب چرخشی

برند: تپکا
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

یکی از روش‌های پیشرفته در سنتز آلیاژها، ابر رساناها و مواد آمرف، کنترل نحوه انجماد Solidification آنها است. در فناوری چرخش مذاب، عامل فوق لحاظ می‌شود و با طراحی نرخ کاهش سرمایش در محدوده (K/Sec°)ا6^10 ~4^10 (درجه کلوین بر ثانیه) امکان تولید مواد مهندسی مذکور به دست می‌آید.

در فرآیند فوق، مذاب در بوته‌های سرامیکی ذوب شده، به فوق‌ذوب می‌رسد و به صورت جریان باریکی بر چرخی از جنس فولاد یا آلیاژ مس که با آب یا نیتروژن مایع خنک می‌گردد، تزریق می‌شود. مذاب به‌سرعت سرد می‌شود و محصول نهایی به صورت نوارهایی باریک (Thin Ribbon) با ضخامت حدود i10μm ~ 20μm(میکرون) حاصل می‌گردد.

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش