نازل برش شاخه های ضخیم

نازل برش شاخه های ضخیم

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

جهت شستشوی و برش شاخه، برگ‌ها، کابل‌های درشت، ضخیم و اضافات از سایز 100 الی 600 میلیمتر

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش