سیلندر هیدرولیکCDL2

سیلندر هیدرولیک

مدل: CDL2
کاتالوگ ها:
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

سری L2

سری کامپوننت 1X

فشار نامی 160 ... 250 بار

پیستون 25 ... 200 میلیمتر

میله پیستونی Ø 14 ... 125 میلیمتر

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش