سیلندر هیدرولیکCDT3 Z-3X

سیلندر هیدرولیک

مدل: CDT3 Z-3X
کاتالوگ ها:
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

سری T3

سری سوم 3X

فشار نامی 160 بار

پیستون 25 ... 200 میلیمتر

میله پیستونی Ø 12 ... 140 میلیمتر

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش