دستگاه رطوبت گیرDFRB-036E

دستگاه رطوبت گیر

مدل: DFRB-036E
کاتالوگ ها:
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

جزاء اصلی دستگاه:

دیسک گردان سیلیکاژل (Desiccant Rotor)

سیستم محرک دیسک گردان

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش