دستگاه رطوبت زنHEF-404

دستگاه رطوبت زن

مدل: HEF-404
کاتالوگ ها:
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

اجزاء اصلی دستگاه

جنس بدنه از ورق گالوانیزه یا Stainless Steel

مخزن قیر اندود شده ذخیره آب

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش