دستگاه آزمون

دستگاه آزمون

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

آزمون هدایت گرمایی عایق های معدنی و مصنوعی شامل پشم سنگ، پلی یورتان و پلی استایرن برای تعیین مقاومت گرمایی عایق ها انجام می شود.

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش