دستگاه آزمون نشت حجمی

دستگاه آزمون نشت حجمی

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

دستگاه تست نشت حجمی برای محصولات متنوعی که بحث نشتی در آنها مورد اهمیت می‌باشد طراحی و ساخته می‌شود. در تست لوازم گازسوز از قبیل بخاری، آبگرمکن و شیرها، این دستگاه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش