دستگاه آزمون شیر اطمینان

دستگاه آزمون شیر اطمینان

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

شیر اطمینان برای هر مخزن تحت فشاری یک تجهیز مهم و ضروری از جهت ایمنی در مقابله با خطرات جانی و مالی است. عملکرد آن به این ترتیب است که در یک محدوده فشار و دمای خاص و بالاتر باید باز شود و از انفجار و خطرات دیگر جلوگیری کند. این دستگاه تست با اعمال فشار و دماهای مختلف روی شیر عملکرد بازشدن آن را تست می کند.

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش