دستگاه آزمون طول عمر لامپ

دستگاه آزمون طول عمر لامپ

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

این دستگاه جهت آزمون طول عمر لامپ و آزمون کلید زنی لامپ در ولتاژ تغذیه طراحی و ساخته شده است.

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش