تست الکتروموتور

تست الکتروموتور

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

دینامومتر دستگاه تست الکتروموتورهای DC و AC می‌باشد. این دستگاه با روش میدان مغناطیسی گشتاور موتور را در دورهای مختلف اندازه‌گیری می‌شود.

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش