دماسنجAX series

دماسنج

مدل: AX series
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

ورودی / خروجی چندگانه

- چرخه نمونه برداری سریع (0.1 ثانیه)

- کنترل خروجی قابل انتخاب: عملیات معکوس / عملیات مستقیم

- تنظیم خودکار PID

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش