دماسنج تک منظورهHD6

دماسنج تک منظوره

مدل: HD6
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

- تنظیم هیسترزیس توسط خروجی ON / OFF

- عملیات با توجه به تنظیم دما و زمان

- عملکرد صفحه نمایش 0.1 ℃

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش