دماسنج تک منظورهMT100

دماسنج تک منظوره

مدل: MT100
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

ارتباطات (RS485 / 422)

- نمایش و ذخیره اطلاعات غیر عادی

- 4 کانال ورودی (کنترل: 2 کانال، نظارت: 2 کانال)

- هشدار: تشخیص دما، فشار و جریان الکتریکی

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش