مبدل ارتباطیCV300

مبدل ارتباطی

مدل: CV300
کاتالوگ ها:
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

کنترل اتوماتیک درایو RS422 / 485 Line

- تبدیل سیگنال RS232 به سیگنال RS422 / 485

- ساخته شده در عایق الکتریکی / حفاظت از دستگاه

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش