سنسور مجاورتCapacitive type

سنسور مجاورت

مدل: Capacitive type
کاتالوگ ها:
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

مدار داخلی تقویت شده داخلی

- جریان نشت کمتر از 2 میلی آمپر

- ولتاژ منبع تغذیه 18-250 V AC / DC usag دوگانه

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش