سنسور تصویرPB series

سنسور تصویر

مدل: PB series
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

- ساخته شده در VR برای تنظیم حساسیت

- ایمنی عالی سر و صدا و کاهش اختلال در تاثیر نور

- مدار حفاظت قوی

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش