سنسور تصویرPL-D2B

سنسور تصویر

مدل: PL-D2B
کاتالوگ ها:
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

- تشخیص پایدار بدون در نظر گرفتن رنگ و مواد شی

- قابل اجرا در زمینه های مختلف با فاصله تشخیص طولی (2 متر)

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش