سنسور تصویرPN series

سنسور تصویر

مدل: PN series
کاتالوگ ها:
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

چراغ متحرک نمایشگر

- در مدار محافظت خروجی خروجی ساخته شده است

- تنظیم حجم حساسیت جانبی اضافه شده

- انتخاب عملیات خروجی به دلیل خط کنترل

 

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش