سنسور فیبریPFB series

سنسور فیبری

مدل: PFB series
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

تنظیم حساسیت با آموزش خودکار

· نشانگر میزان نور با نوار LED

ورودی آموزش خارجی / ورودی همزمان همزمان

· جلوگیری از تداخل متقابل، حفاظت اتصال متناوب قدرت

حفاظت از اتصال کوتاه خروجی

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش