سنسور منطقهPAN series

سنسور منطقه

مدل: PAN series
کاتالوگ ها:
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

- ارائه محدوده تشخیص مختلف (140 تا 940 کیلوگرم).

- حفاظت از تداخل متقابل هنگامی که به صورت موازی نصب می شود (حداکثر 2 مجموعه).

- آسان برای بررسی و تعمیر و نگهداری توسط صفحه نمایش عملکرد و شاخص خطا.

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش