سنسور منطقهPAS series

سنسور منطقه

مدل: PAS series
کاتالوگ ها:
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

نوع باریک 13 میلی متر

- حفاظت از تداخل متقابل هنگامی که به صورت موازی نصب شده است. (حداکثر 2 مجموعه)

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش