متالوژی ثانویه

متالوژی ثانویه

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

جهت تولید انواع محصولات تولیدی از قبیل فولادهای آلیاژی، فولادهای کم کربن، فولادهای زنگ نزن در سیکل تولید فولاد نیاز به کوره های تصفیه ضروری می باشد.

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش