تاریخ زن حرارتی1505

تاریخ زن حرارتی

مدل: 1505
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش

توضیحات

از این سیستم برای درج اطلاعاتی همچون تاریخ تولید و انقضا، وزن، سری ساخت و… بر روی بسته بندی های مواد غذایی استفاده می شود.
 

درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش
خرید محصول
لیست خدمات دهندگان
نیاز به تعمیرات یا خدمات برای این محصول دارید؟
درخواست استعلام موجودی و قیمت:
سفارش