این سری از شارژرهای خورشیدی به گونه ای طراحی شده اند که حمل آنها به سهولت انجام میشود. ویژگی تاشوندگی این شارژرها، انبار کردن و حمل کردن آنها را بسیار تسهیل کرده است. این تجهیزات دارای یک پورت USB بوده که مستقیما میتوانند تلفنهای همراه، تبلتها و باتریها را شارژی کنند.این تجهیزات برای مسافرت، ماهیگیری، اسکان در چادر و ... بسیار مناسب هستند

  تولیدکنندگان

  تولید کننده ای برای این محصول ثبت نشده است
  اگر شما تولید کننده این محصول هستید، می توانید به شبکه فروشندگان این کالا بپیوندید

  فروشندگان

  فروشنده ای برای این محصول ثبت نشده است
  اگر شما فروشنده این محصول هستید، می توانید به شبکه فروشندگان این کالا بپیوندید

  خدمات دهندگان

  خدمات دهنده ای برای این محصول ثبت نشده است
  اگر شما خدمات دهنده این محصول هستید، می توانید به شبکه فروشندگان این کالا بپیوندید