واحد ترکیبی آماده سازی هوا ، کیفیت هوای فشرده صحیح را تضمین می کند و روغن کمپرسور ، میعانات و ذرات خاک را از هوا فیلتر می کند. بسته به نوع کاربرد ، یک واحد آماده ساز هوا از تنظیم کننده فشار ، فیلترهای مختلف ، ماژول انشعاب و دریچه های فشار و اگزوز تشکیل شده است. واحد آماده ساز هوا برند فستو مدل FRC-1/4-DB-7-MINI-KC دارای اتصال فشارسنج G1/8 و سه اتصال پنوماتیکی از نوع G1/4 می باشد .

  تولیدکنندگان

  تولید کننده ای برای این محصول ثبت نشده است
  اگر شما تولید کننده این محصول هستید، می توانید به شبکه فروشندگان این کالا بپیوندید

  فروشندگان

  فروشنده ای برای این محصول ثبت نشده است
  اگر شما فروشنده این محصول هستید، می توانید به شبکه فروشندگان این کالا بپیوندید

  خدمات دهندگان

  خدمات دهنده ای برای این محصول ثبت نشده است
  اگر شما خدمات دهنده این محصول هستید، می توانید به شبکه فروشندگان این کالا بپیوندید