با داشتن عنصر سیلیسیوم و منگنز، مقاومت بیشتری در برابر پیچش و خمش، تحمل وزن و خاصیت ارتجاعی نسبت به ورق ST37 و ورق ST44 دارا می باشند. با توجه به قابلیت جوشکاری، شکل دهی و ماشین کاری آن، استفاده در ساخت ریل ها، جرثقیل، ماشین آلات سنگین می باشد. مشخصات این ورق شامل 0.2 درصد کربن ، 0.55 درصد سیلیس و 1.6 درصد منگنز می باشد که خاصیت ارتجاعی آن، به دلیل وجود منگنز است.

  تولیدکنندگان

  تولید کننده ای برای این محصول ثبت نشده است
  اگر شما تولید کننده این محصول هستید، می توانید به شبکه فروشندگان این کالا بپیوندید

  فروشندگان

  فروشنده ای برای این محصول ثبت نشده است
  اگر شما فروشنده این محصول هستید، می توانید به شبکه فروشندگان این کالا بپیوندید

  خدمات دهندگان

  خدمات دهنده ای برای این محصول ثبت نشده است
  اگر شما خدمات دهنده این محصول هستید، می توانید به شبکه فروشندگان این کالا بپیوندید