نوار تغییر 180 Degrees Rosesanat

Change Bar 180 Degrees Rosesanat

گروه :
برند :
از 1 رای
نوار تغییر

توضیحات محصول نوار تغییر 180 Degrees Rosesanat

برای تغییر جهت مواد در خطوط تولید مواد غذایی مانند خط نولید کیک

مشخصات فنی Change Bar 180 Degrees Rosesanat

نظرات کاربران نوار تغییر 180 Degrees Rosesanat

درخواست های خرید این محصولنوار تغییر 180 Degrees Rosesanat

فروشندگان

#تصویرکد انبارقیمت (تومان)توضیحاتفروشندهجزئیات
{{($index+1)+(currentPage-1)*pageSize}} {{item.warehouseCode}}{{item.price | number}}{{item.description}}{{item.companyName}}