مرتب سازی بر اساس:

شرکت آب صنعت تهران در سال 1370 به منظور تولید وتهیه لوازم مورد نیاز خطوط آبرسانی تحت فشار تاسیس گردید و فعالیت خود را با عرضه کلیه ملزومات آبرسانی گسترش داد . لذا در پی وجود مشکلات فراوان در استفاده از دریچه های منهول فلزی به جهت سرقت ,شکستن دریچه ها زنگ زدگی ,پوسیدگی و قابل باز یافت بودن مواد مصرفی آنها این شرکت اقدام به ساخت دریچه های منهول غیر فلزی از نوع کامپوزیت نمود و توانست کلیه معضلات بوجود آمده را مرتفع نماید .