دسته بندی نتایج
تبلیغات:
مرتب سازی بر اساس:
دسته بندی نتایج

صنعت برق به کلیه صنایع مرتبط با الکتریسیته، الکترومغناطیس و الکترونیک اطلاق می شود. صنعت برق به طراحی سیستم‌های انتقال و تبدیل انرژی الکتریکی و طراحی سیستم‌های الکترونیکی برای پردازش و انتقال اطلاعات، نظیر رایانه‌ها، سامانه‌های مخابراتی، مدارهای مجتمع، رادارها و نظایر آن می پردازد. به بیان دیگر، صنعت برق از الکتریسیته یا برای انتقال انرژی و یا برای پردازش اطلاعات استفاده می‌کنند.