خدمات آموزشی، تحقیق و توسعه

Training and R & D

خدمات آموزشی که برگزار می شود مزیت های زیادی دارد که از جمله آنها کاربردی بودن این دوره هاست و جزوات مربوط به آنها به زبان ساده و صنعتی تنظیم شده اند  و در این دوره ها در مورد تئوری (مگر در موارد لازم) خیلی کمتر بحث می شود و بیشتر به اصول و قواعد کاربردی پرداخته می شود.

تحقیق و توسعه به تعریف سازمان OECD به کار خلاقانه‌ای گفته می‌شود که به طور سیستماتیک انجام می‌شود تا به دانش موجود بیفزاید و این دانش را برای ابداع کاربردهای تازه به‌ کار ببرد. می توان گفت تحقیق و توسعه، فرآیند ها و عملیاتی است که از جمع آوری ، تجزیه تحلیل و خلاقیت در دانش شروع شده و از آن برای خلق محصولات و خدمات جدید استفاده می شود. وجود واحد یا دپارتمانی مجزا به عنوان تحقیق و توسعه امری بسیار مهم است.

در برخی ساختارها وجود تیمی به عنوان تحقیق و توسعه در هر واحد ضروری می باشد، اما کمتر جایی چنین واحد یا تیم‌هایی وجود خارجی دارد و اغلب موارد این پروسه‌ی بسیار حیاتی به جستجویی مختصر در گوگل محدود می‌شود.

{{item.timeElapsed}}
{{item.stateName}}, {{item.cityName}}