خدمات حقوقی و مالی

Legal and financial

بمنظور ایجاد بستر حقوقی و مالی مناسب جهت فعالیت شرکت ها و موسسات و رفع مشکلات حقوقی آنان، موسسات خدمات حقوقی و مالی، خدمات متنوعی را در اختیار شرکت ها، بنگاه ها و کارآفرینان قرار می دهد که برخی از این خدمات در زمینه‌های بازرگانی، سرمایه گذاری و اقتصادی، تحلیل هزینه، فایده پروژه‌های جاری و سرمایه گذاری، بررسی و تفسیر اختلافات ناشی از مفاد قراردادهای اقتصادی و بازرگانی داخلی و خارجی، ارزش گذاری و تعیین بازدهی سرمایه گذاری‌ها، تعیین حق کسب و پیشه و بازدهی مکان‌های تجاری و اداری و بازرگانی، بررسی امور مربوط به کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های قراردادهای داخلی و خارجی، ارزیابی سهام و سهم الشرکه سرمایه گذاری‌ها و مشارکت‌های خدماتی، تجاری و اقتصادی،  حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی اشخاص حقیقی و شرکت‌های خصوصی می باشد.

{{item.timeElapsed}}
{{item.stateName}}, {{item.cityName}}