استاندارد آی ئی ئی ئی

IEEE Standard

انجمن استاندارد IEEE (IEEE SA) یک سازمان پیشرو اجماع ساز است که فناوری های جهانی را از طریق IEEE پرورش و توسعه داده و پیش می برد. این استاندارد طیف گسترده ای از افراد و سازمان ها را از طیف گسترده ای از نقاط فنی و جغرافیایی برای تسهیل توسعه استاندارد و استانداردهای مربوط به همکاری را گرد هم آورده است که با همکاری رهبرانی در بیش از 160 کشور، نوآوری، ایجاد و گسترش بازار جهانی را ارتقا داده و کمک به حفظ بهداشت و امنیت عمومی می کند. در مجموع، این استاندارد از لحاظ عملکرد، ظرفیت و قابلیت طیف گسترده ای از محصولات و خدماتی که شیوه زندگی، کار و ارتباط مردم را تغییر می دهد.

استاندارد IEEE (آی ئی ئی ئی)