استاندارد اس ای ئی

SAE Standard

استانداردهای SAE International برای پیشرفت مهندسی حرکت در سراسر جهان استفاده می شود. برنامه توسعه استانداردهای فنی SAE اکنون و تقریباً یک قرن است که جزو مقررات اصلی سازمان برای آن دسته از صنایع حرکتی است که در آن فعالیت می کند: هوافضا ، خودرو و وسیله نقلیه تجاری. خط تولید استاندارد SAE امروز شامل تقریبا 10،000 سند است که توسط بیش از 240 کمیته فنی SAE با 450 فرعی و کارگروه ایجاد شده است. این آثار با تلاش داوطلبانه بیش از 9000 مهندس و سایر متخصصان واجد شرایط از سراسر دنیا تایید، اصلاح و نگهداری می شوند. علاوه بر این ، SAE دارای 60 گروه مشاوره فنی ایالات متحده (USTAG) در کمیته های ISO است.

استاندارد SAE (اس ای ئی)