استاندارد ان اف پی ای

NFPA Standard

NFPA اطلاعات و دانش را به صورت 300 کد و استاندارد اجماعی، تحقیقات، آموزش، پرورش، توسعه و دفاعیه ارائه می دهد؛ و با همکاری دیگرانی که علاقه به پیشبرد مأموریت آنها دارند. مأموریت NFPA کمک به حفظ جان افراد و کاهش تلفات با اطلاعات، دانش و اشتیاق است. NFPA عمدتا به عنوان سازمان کدها و استاندرادها شناخته می شود که ستون فقرات آنچه که انجام می دهد و همیشه خواهد بود  می باشد. مأموریت NFPA ارائه اطلاعات و دانشی است برای لزوم انجام کار خوب در این محیط در حال تغییر امروز است. 300 کد و استاندارد برای حداقل کردن خطر و اثرات آتش با تعیین معیارهای ساختمان، پردازش، طراحی، خدمات و نصب در سراسر دنیا طراحی گردیده است.

بیش از 250 کمیته فنی، متشکل از تقریبا 9000 داوطلب، ورودی های عمومی را بررسی و روی اصلاح در فرآیندی که مصوب موسسه استاندارد ملی امریکاست رای می دهد. NFPA دسترسی رایگان به کدها و استانداردهایش را به صورت آنلاین فراهم کرده است.

استاندارد NFPA (ان اف پی ای)