استاندارد ای پی آی

API Standard

API تنها اتحادیه تجاری ملی است که تمامی جنبه های صنعت گاز طبیعی و نفت را در نظر می گیرد که ۱۰.۳ میلیون شغل ایالات متحده و نزدیک ۸ درصد اقتصاد ایالات متحده را پشتیبانی می کند. API بیش از ۶۰۰ عضو از جمله شرکت های یکپارچه بزرگ، و همچنین اکتشاف و تولید، پالایش، بازاریابی، خط لوله و کسب و کارهای دریایی و شرکت های خدمات و تامین کننده را شامل می شود. آنها بیشترین انرژی کشور را تامین کرده و با یک حرکت رو به رشد بیش از ۴۷ میلیون امریکایی پشتیبانی می شود. API در سال ۱۹۱۹ به عنوان یک سازمان تنظیم استاندارد شکل گرفت. در صد ساله اول، API بیش از ۷۰۰ استاندارد برای ارتقا، بهره وری و پایداری ایمنی عملیاتی و محیطی تدوین کرده است.

استاندارد API (ای پی آی)